FELSEFE

Felsefe veya düşünbilim, sözcük kökeni olarak Yunanca "seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum" anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. "phileo"=sevgi "sophia"=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir.